אחת לשבוע נפגשים
קטנים וגדולים
אוהבי הספרים
בספריה המחודשת
לשעת סיפור
לקטנטנים,
להחלפת ספרים,
ולמפגש רעים...
 
ימי רביעי בין השעות 17:00-19:00
 
הספרניות: איריס רפפורט
                כנרת דותן