הישוב הקרוי על שמו של חיים נחמן ביאליק, הוקם בחג הסוכות, ב- 15 באוקטובר 1933, בידי 41 משפחות עולים ותיקים מליטא, פולין ורוסיה, וזאת כחלק מהתיישבות האלף. מאוחר יותר הגיעו גם עולים מגרמניה.
הישוב נועד להגנה על רעננה מדרום מפני תושבי אבו קישק ובתי המתיישבים נבנו מבטון מזוין.
עוד הוקמו במקום בניין בן שתי קומות המשמש כמזכירות הישוב ומגדל מים ועליו זרקור איתות. בעת המאורעות שימש הזרקור כתחנת איתות בין רעננה ופתח-תקוה.
בשנים 1945-1947 היה המושב בסיס לפעולות הפלמ"ח ולנקודות קליטה למעפילים אשר ספינותיהם נחתו בחופי השרון.
בישוב פעלה תחנת השידור של תנועת המרי העברי.
בשנותיו הראשונות של הישוב ענפי החקלאות העיקריים שלו היו רפתות, לולים וגידול ירקות. בשנות ה- 50 החל להתפתח בישוב ענף הפרדסנות במקביל להתפרקות הרפתות.
כיום עדיין שומר המושב על צביונו החקלאי וענפי החקלאות העיקריים הם ירקות, תות שדה, לול, פרחים ודבש דבורים.